Project Description

La persona davant la malaltia avançada i la mort

La mort segueix sent el gran tabú en la societat occidental del s.XXI. Però, som conscients del que això significa, i de tot el que incideix en les nostres vides, ara?

El procés de morir és un tema que genera enorme interès i que ens afecta a tots de manera directa o indirecta en algun moment de la nostra existència, PER TANT, no el podem defugir.
El desconeixement, i la confusió generada sovint per les informacions que apareixen en els mitjans, provoquen en moltes persones incertesa i preocupants dilemes ètics.
Per això, rebre una informació clara i intel·ligible sobre aquestes qüestions, des de l’experiència directa en contacte amb la realitat assistencial, permet dissipar part dels temors.

A Nútrim us proposem un itinerari conduït per Joan Carles Trallero, Metge especialitzat en Medicina Familiar, i és Màster en Cures Pal·liatives, a les quals s’hi ha dedicat molts anys atenent a malalts en fase avançada. És president de la Fundació Paliaclinic, i divulgador i docent sobre el final de vida i els valors de les cures pal·liatives. És autor dels llibres “Espurnes de llum en el camí” (Llibres de Vanguardia, 2017) i L’obscur camí cap a la llum (Editorial Sunya, 2013)

Objectius

 • Conèixer quines són les actituds i posicionaments davant la mort en l’actualitat i en el nostre entorn
 • Situar-se personalment en aquest context
 • Comprendre bé els conceptes relacionats amb el final de vida
 • Entendre quin és el marc legal vigent i les eines i recursos de què disposem com a individus
 • Aprendre en què consisteix i com es confecciona el DVA
 • Comprendre la finalitat i utilitat del DVA
 • Realitzar una reflexió personal des del coneixement

Continguts

Tema 1. Malaltia i mort: els convidats no desitjats

 • La mort com a tabú. Com hem arribat fins aquí?
 • Quina és la vivència actual davant la malaltia i la mort?
 • La perspectiva social
 • La perspectiva dels professionals sanitaris
 • La perspectiva de familiars i malalts
 • Les necessitats reals de les persones davant la malaltia i la mort

Tema 2. Dignitat en el procés de malaltia i final de vida

 • Concepte de dignitat. La perspectiva de l’individu
 • Conceptes bàsics al final de la vida: què són les cures pal·liatives, l’obstinació terapèutica, l’adequació de l’esforç terapèutic, la sedació pal·liativa, l’eutanàsia, el suïcidi assistit …
 • Marc legal vigent
 • Contextualització del debat

Tema 3. El Document de Voluntats Anticipades

 • Què és el DVA
 • Parts del document i elements bàsics del contingut
 • Com i quan confeccionar
 • Utilitat del document. Reflexió vs tràmit burocràtic
 • Reflexió i preparació com a elements alliberadors davant la pròpia mort

A qui va dirigit

Atès que els temes són universals i tenen a veure amb tots i cada un de nosaltres, sense condicionants d’edat ni de formació prèvia, el curs va dirigit a tota persona adulta que senti interès pels continguts i vulgui tenir una base des de la qual poder aprofundir i reflexionar.

Metodologia

Formació presencial de sis hores repartides en  3 sessions de 2 hores (una per tema)
Exposició interactiva del tema amb promoció de la participació i espai per al diàleg
Grups de 15 a 20 persones (màxim)

Dates i inscripcions

Els dimarts 6, 13 i 18 de novembre de 18h a 20h
Per a més informació i inscripcions, clica aquí