Nútrim Empresa

Introduïm objectius de salut a l’àmbit de l’empresa per fomentar actituds, hàbits i valors saludables als treballadors.

Donem respostes viables a les vostres necessitats amb l’objectiu de construir organitzacions saludables.

Què oferim

 • Consultoria en empresa saludable

 • Comunicació en salut

 • Campanyes de sensibilització

 • Formació

 • Programes d’intervenció

 • Disseny de continguts

Programes i serveis:

 • Alimentació saludable

 • Gestió de l’estrès i benestar emocional

 • Promoció de l’activitat física

 • Abordatge i prevenció dels trastorns múscul esquelètics

 • Son i descans

 • Tabaquisme

 • Motivació i lideratge

 • Primers auxilis, suport vital i DEA

 • Auditoria menjadors laborals i màquines de vènding

 • Campanyes de comunicació en salut

 • Consulta clínica in company

 • Disseny de continguts de salut