Project Description

Envellir en el segle XXI

El progressiu augment de l’esperança de vida a la societat occidental, sumat als baixos índexs de natalitat, ens han portat a un ineludible envelliment de la població. El canvi, que arribarà a proporcions colossals en les pròximes dècades, ja és aquí i ens obliga, entre altres coses, a replantejar tot el model d’atenció sociosanitària.

Dins d’aquest imprescindible canvi de model, la persona, té molt a dir i no pot ser un element passiu en mans del sistema. És hora de preguntar-nos com ens agradaria envellir, què seria més important i prioritari per a cada un de nosaltres, i en la mesura del possible, prendre certes disposicions per preparar-nos per a aquesta etapa.

CONTINGUTS

Tema 1 L’atenció a l’envelliment de la població, el gran repte sociosanitari del segle XXI.

 • El concepte d’envellir
 • El canvi demogràfic
 • Conceptes de salut i malaltia
 • El regnat de la cronicitat
 • Un sistema ideat per al s XX davant de la realitat del s XXI
 • El necessari canvi de model

Tema 2  Com ens agradaria envellir?

 • D’on venim. El model actual i la no acceptació
 • Hàbits saludables i envelliment
 • L’individu passiu o l’individu que pren el control de les seves cures i de la seva salut
 • I l’autonomia?
 • Què és important? Les prioritats en el context d’envelliment i pèrdua d’autonomia
 • L’atenció a la dependència

Tema 3 Anticipar i preparar-se davant nostre envelliment

 • Biografia i reflexió invidual
 • Pèrdues i renúncies
 • El descobriment del sentit i de les prioritats
 • Diferents perspectives sobre les prioritats
 • Què està en la nostra mà preparar?
 • Discerniment i presa de decisions
 • Importància i utilitat del document de voluntats anticipades

A QUI VA ADREÇAT

L’envelliment és un tema que ens afecta a tots, bé pensant que un dia puguem arribar a una edat avançada (o ja la tinguem), bé perquè ja estem acompanyant, o ho farem en breu, a familiars o persones del nostre entorn que entren en aquesta etapa de la vida.

Per tant, aquest curs va adreçat a totes les persones que vulguin saber i reflexionar sobre el tema, independentment de la seva professió o edat, que treballin o no amb persones grans.

OBJECTIUS

 • Conèixer les xifres de l’envelliment de la població i les seves conseqüències a nivell d’atenció de salut
 • Comprendre els conceptes de salut i malaltia i els objectius que plantegen
 • Entendre el perquè de la necessitat d’un canvi de model
 • Reflexionar sobre el paper de l’individu com a consumidor de recursos sanitaris en el futur immediat
 • Indagar en les autèntiques prioritats personals davant de l’envelliment
 • Reflexionar sobre la preparació i presa de decisions en funció a aquestes prioritats
 • Comprendre el valor del DVA en aquest context

METODOLOGIA I DURADA

El curs és presencial i consta de tres sessions (una per tema) de dues hores cadascuna, fins a un total de sis hores.

Exposició interactiva del tema amb promoció de la participació i espai per al diàleg.

Grups de 15 a 20 persones (màxim).

Possibilitat d’organitzar el curs a mida per a grups predeterminats (fins i tot en una única jornada).

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Dates;: els dimarts 29 de gener i 5 i 12 de febrer de 2019

Horari: de 18h a 20h

Lloc: Aula de Formació de Nútrim. Carrer comte Borrell 143 (Barcelona)

Preu: 75 euros

Més informació i inscripcions aquí