Project Description

Prenent decisions en la malaltia avançada

Curs monogràfic amb Joan Carles Trallero

Prendre decisions en un context de malaltia avançada o de final de vida, no és senzill i és una situació en la qual podem trobar-nos-hi tots i totes en algun moment. Veure’ns immersos en un d’aquests processos perquè un familiar o una persona molt pròxima es veu en aquesta situació, pot desencadenar que sorgeixin alguns dilemes que caldrà afrontar.

Normalment, se sol aprendre sobre la marxa i en circumstàncies molt difícils pels condicionaments emocionals, per això, reflexionar anticipadament pot ajudar-nos a entendre el que succeeix, perquè succeeix, i quines conseqüències poden tenir les diferents opcions que es plantegen.

No només és qüestió d’estar preparats per a entendre el que ens plantegen o puguin decidir els professionals, sinó que es tracta d’estar preparats per a participar en aquesta presa de decisions o acompanyar al nostre familiar des del coneixement i la comprensió. L’enteniment facilitarà el discerniment i l’alliberarà de bona part de l’angoixa en reduir la incertesa, que és fruit del desconeixement.

En temes tan complexos i transcendents, opinar des de la freda teoria o des de la distància de qui no està implicat és inadequat, i porta a judicis dogmàtics i poc realistes al no connectar amb la vivència humana encarnada en la persona concreta. Per a escurçar aquesta distància, el curs té una orientació eminentment pràctica, i per això les reflexions s’il·lustraran i realitzaran sobre casos extrets de la pràctica mèdica, de manera que ens impliquin i comprometin en el procés reflexiu, sempre des del respecte i l’esforç per empatizar amb l’altre.

Continguts

Sessió 1:

A partir de la discussió de casos abordem la importància del procés informatiu i la seva relació amb les expectatives i l’esperança; parlem de la veritat assumible vs la mentida, de les falses expectatives, de la comunicació entre les parts implicades, de la solitud. Plantegem també què significa el concepte d’adequació de l’esforç terapèutic i el que pot ocórrer a nivell pràctic quan entra en joc, des del punt de vista del pacient, de la família, o dels professionals.

Sessió 2:

Els casos il·lustren situacions especialment complexes en la presa de decisions quan apareixen conceptes com el sofriment físic, el sofriment existencial, la dignitat, l’autonomia, la sedació, els límits ètics i legals, els prejudicis, les pressions, etc. Tots ells son temes extremadament delicats que no poden simplificar-se ni banalitzar-se i que exigeixen una reflexió profunda.

Sessió 3:

El tercer bloc el dediquem a situacions relacionades amb l’envelliment i les limitacions que comporta per raó de l’edat, de la cronicitat i de la malaltia. Novament apareixen l’autonomia i l’adequació de l’esforç terapèutic, però també els límits de la bona praxi, la incertesa, la confrontació de prioritats des de diferents punts de vista (malalt, familiars, professionals sanitaris), els condicionants del sistema, en escenaris cada vegada més freqüents per l’imparable envelliment de la població.

A qui va dirigit

Atès que són situacions que poden afectar-nos (i de fet ens afecten) a tots i cadascun de nosaltres, sense condicionaments d’edat ni de formació prèvia, el curs va dirigit a qualsevol persona adulta que senti interès pels continguts i desitgi preparar-se millor i d’una forma pràctica i dialogada per a poder participar en la complexa presa de decisions en la malaltia avançada i al final de la vida i fer-ho en les millors condicions.

Objectius

  • Comprendre situacions que es donen habitualment en context de malaltia avançada o final de vida.
  • Comprendre bé els conceptes relacionats que apareixen.
  • Conèixer diferents actituds i posicionaments que s’adopten.
  • Situar-se personalment en aquests processos de presa de decisions.
  • Reflexionar des del coneixement, des de l’empatia i des de la realitat.
  • Entendre quin és el marc legal vigent i les eines, recursos i drets de què disposem com a individus.
  • Visualitzar els conflictes entre les diferents prioritats personals davant l’envelliment.

Metodologia i durada

El curs és presencial i consta de tres sessions de dues hores cadascuna fins a un total de sis hores.

En cada sessió es farà una breu introducció teòrica i a continuació s’exposaran i tractaran tres casos que donaran lloc al diàleg, discussió i reflexió conjunta entre tots els assistents.

Places limitades a 20 persones (màxim).

Dates: 5, 12 i 19 de novembre de 2019
Horari: 18 a 20 hores
Lloc: Aula de Formació de Nútrim (Comte Borrell 143)

Inscripcions

Formalitza la inscripció aquí