Nútrim Escola

Promovem la salut a l’escola per crear la cultura preventiva des de la infància. Creem entorns i escoles saludables.

Què oferim

 • Consultoria en escola saludable

 • Implementació de projectes transversals de salut

 • Activitats i tallers de promoció de la salut

 • Formació a mestres i AMPA

 • Auditoria de menjadors escolars

 • Programes d’intervenció

Programes i serveis

 • Programa d’activitats de salut a l’escola per a alumnes d’educació primària, ESO i Batxillerat.

 • Alimentació saludable
 • Afectivitat i sexualitat
 • Activitat física
 • Salut i prevenció
 • Projecte promotors de salut en cascada, un projecte que treballa competències i prepara als alumnes per a ser promotors de la salut dins l’escola.

 • Consultoria en salut i prevenció a l’escola.

Innovació

Nútrim ha estat l’impulsor del Model d’Escola Saludable que s’ha desenvolupat amb AENOR i Cualtis i la participació de 4 centres educatius de Barcelona.

És un model pioner,  que té com a objectiu promoure hàbits saludables entre els infants i adolescents, contribuint a mantenir i millorar la seva salut a l’etapa escolar que alhora tindrà un impacte positiu a la vida adulta.

Per a més informació:

Model Escola Saludable

Qualitat educativa

Nútrim té l’acreditació de i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona que analitzen les bones pràctiques existents en l’oferta educativa de la ciutat.

Qualitat eductiva