Project Description

Curs DEA: Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort en el món occidental i entre aquestes destaca la mort sobtada cardíaca, que es produeix quan el cor deixa de bombejar sang per un problema elèctric.

La majoria de les morts sobtades cardíaques succeeix fora de l’àmbit sanitari, constituïn un problema important de salut pública. Actualment, prop de 4.000 persones moren cada any a Catalunya per aquesta causa, que apareix de forma imprevisible i afecta a persones de totes les edats i sexes.

Els primers minuts després d’una aturada cardíaca son clau per a la supervivència. La única manera de salvar qui la pateix és intervenint amb un desfibril·lador, però fins fa poc, aquests aparells es trobaven en espais molt concrets i el seu ús estava molt restringit.

Per aquest motiu, es va impulsar un programa que contempla la instal·lació d’una xarxa de desfibril·ladors automàtics, d’accés lliure, situats al carrer i altres espais públics. Aquest programa pretén disminuir els temps de resposta de manera que l’interval entre col·lapse-descàrrega elèctrica sigui menor a cinc minuts amb l’objectiu de reduir entre un 25 i un 30% la mortalitat a causa de la mort sobtada.

PROGRAMA DE FORMACIÓ BASE

CURS DE CAPACITACIÓ EN SUPORT VITAL BÀSIC I PER A LA UTILITZACIÓ DE DESFIBRIL·LADORS Programa oficial , DOGC  núm. 6.259 de 22/11/2012

Data del curs: dimarts 10 de desembre del 2019
Durada: 6 hores
Horari: de 15h a 21h
Preu: 95€  * 20% de descompte per estudiants
Curs bonificable
Nº de places: 8 persones*
* El número de places per instructor és de 8 persones tal com s’estableix a l’Annex 1 del Decret 151/2012, del 20 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i l’ús de desibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6259 – 22.11.2012

El preu del curs inclou:

Formació teòrica per un formador acreditat pel CCR
Formació pràctica de Suport vital bàsic i utilització del desfibril·lador
Llibret del consell català de resuscitació
Certificat amb el Consell Català de Ressuscitació

A QUI VA DIRIGIT

Ciutadans a partir de 14 anys que vulguin adquirir competències en la pràctica de SVB i DEA Professionals i voluntaris que en l’exercici de les seves tasques es poden trobar amb pacients en situació d’aturada cardiorespiratòria.

Treballadors amb responsabilitat a les empreses amb aspectes de prevenció de riscos laborals.

ACREDITACIÓ

Certificat com a personal no sanitari per a l’autorització de l ‘ús del DEA regulat per l’IES (Institut d’Estudis per la Salut) Certificació del Consell Català de Ressuscitació CCR amb 3’1 crèdits del CCFCPS per personal sanitari. 

OBJECTIU

Capacitar a les persones perquè obtinguin els coneixemnts i les habilitats necessàries per poder aplicar els protocols de Suport Vital Bàsic (SVB) i fer un ús adequat dels desfibril·ladors externs automàtics (DEA).

CONTINGUT

Concepte de Mort Sobtada.
Causes de l’aturada cardiorespiratòria.
Importància de la Desfibril·lació precoç.
Reanimació Cardiopulmonar bàsica en l’adult.
Cadena de la supervivència.
Algoritmes de l’European Resuscitation Council (ERC) 2010. (darrera actualització).
Simulació pràctica integrada.
Recollida de dades del DEA. Funcionament i manteniment.
Problemes ètics.
Avaluació teòrica i pràctica.

FORMADORA

Cristina Garcia Infermera Instructora CCR en cursos de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lador Extern Automàtic (SVB + DEA)

ccr-nútrim

NORMATIVA DE LA FORMACIÓ

Per a què la reserva de la plaça sigui efectiva, s’ha d’omplir el formulari d’inscripció i haver realitzat el pagament del curs abans de la data d’inici. No es donarà per validada definitivament la inscripció fins al moment de la recepció del justificant d’ingrés o transferència bancària, que haurà de ser remès per correu electrònic a l’adreça nutrim@nutrimsalut.com

En cas de no poder assistir, només es realitzarà la devolució de l’import abonat a les cancel·lacions efectuades com a mínim 48 hores abans de la realització del curs. Transcorregut aquest termini, no s’admetrà cap devolució de l’import abonat. En aquest cas l’alumne podrà escollir entre aplicar l’import íntegre pagat a qualsevol altra edició del mateix curs o d’un altre curs del nostre catàleg, durant els següents 6 mesos a partir de la data del curs original.

Taller cuina nadal
Taller cuina nadal