Més d’un terç de la població d’Europa pateix algun tipus de trastorn mental cada any

salut mentalUn estudi publicat a la revista European Neuropsychopharmacology dut a terme pel Col·legi Europeu de Neuropsicofarmacologia i el Consell Europeu del Cervell ha analitzat la salut mental dels ciutadans dels 27 països de la Unió Europea més Islàndia, Noruega i Suïssa, un total de població de 514 milions de persones.

L’estudi avarca els principals trastorns mentals incloent entre d’altres, la depressió, trastorns bipolars, trastorns d’ansietat, insomni, addiccions i l’esquizofrènia, així como diferents trastorns neurològics, com l’accident cerebrovascular, l’epilèpsia, la malaltia de Parkinson i l’esclerosi múltiple.

Aquest estudi que ha durat 3 anys, posa de manifest que els trastorns mentals o neurològics son la primera causa de discapacitat i cost entre totes les malalties d’Europa.

La prevalença d’aquests trastorns al llarg d’un any s’estima en un 38% (165 milions de persones) resultat elevat si es compara amb les estimacions anteriors de l’any 2005 en que la prevalença estimada era del 27,4% (82 milions). Això podria ser degut a la inclusió a l’estudi de nens, adolescents i persones d’edat avançada, les noves malalties i dels nous Estats membres.

Els trastorns d’ansietat encapçalen la llista (14%) seguits de l’insomni (7,0%), la depressió major (6,9%), trastorns psicosomàtics (6,3%), dependència de l’alcohol i drogues (> 4%), TDAH (5%) en els joves, i la demència (1-30%, depenent de l’edat).

Excepte per als trastorns d’ús de substancies i retard mental, no va haver-hi variacions substancials culturals o per país.

La càrrega pels diferents països de la UE és molt similar, però hi ha diferències de gènere. Els homes són més propensos que les dones a convertir-se en dependents de l’alcohol, mentre que les dones pateixen de manera molt més elevada de depressió, que ha augmentat notablement en les últimes quatre dècades.

El coordinador d’aquest estudi, Hans Ulrich Wittchen afirma que “l’estudi revela la manca de tractament per als trastorns mentals. Només el 30-52% dels pacients europeus que els pateixen tenen algun contacte amb un professional de la salut i només el 16.8% estan en contacte amb un especialista. Una petita minoria, 2.9%, rep un tractament mínimament adequat.
No passa el mateix amb els trastorns neurològics, – el 80% de les persones amb esclerosi múltiple, per exemple, reben tractament però els tractaments no són tan bons com haurien de ser degut a la manca de finançament per la recerca” afirma el coordinador. Finalment conclou que “aquests problemes s’han convertit en el major repte europeu de salut del segle XXI tant per la discapacitat que produeixen com pels costos socials i econòmics que comporten.”