Dislèxia

La dislèxia és una dificultat significativa en el llenguatge escrit (lectura i escriptura), independent del quocient intel·lectual, la cultura i els factors emocionals. És a dir, es presenta independentment de la intel·ligència normal, l’escolarització o l’àmbit sociocultural al que el nen pertany.dislexia

Les dificultats que s’acostumen a trobar associades, però no han d’aparèixer necessàriament, són: alteracions del llenguatge, la coordinació motriu, el càlcul mental, concentració i planificació.

D’aquesta manera, exigir el mateix nivell en l’àmbit de la lectoescriptura (ortografia, velocitat lectora…) a un nen que pateix dislèxia que a un nen que no la pateix, pot esdevenir en dificultats significatives per a un bon rendiment acadèmic, en la seva motivació, així com una afectació negativa en la seva autoestima i estat d’ànim.

És important, per a un millor pronòstic, la detecció precoç del trastorn per a l’ inici d’una intervenció adequada.

Laia Gil
Psicòloga infantil