Hàbits de salut a la infància. Qui son els responsables?

Adquirir uns bons hàbits de salut tant en els aspectes físics com d’alimentació, d’activitat física o aspectes emocionals és quelcom que tots entenem que és necessari per a millorar la qualitat de vida de les persones. En una societat com la nostra en la que disposem d’un temps limitat per la cura del nostre benestar personal i la dels nostres fills, és clau tenir a l’abast eines que ens facilitin la integració d’aquests estils de vida saludables en el nostre dia a dia.
Però canviar els hàbits de comportament per a d’altres de més saludables no és tasca fàcil, i menys encara quan més grans ens fem.

Per aquest motiu, i pensant en l’activitat que desenvoluparan els nostres fills en un futur, és important que aquests hàbits es transmetin als infants des de ben petits ja que els hàbits es configuren en la infància i es consoliden passada l’adolescència.

Una inquietud habitual entre els pares i les mares que tenim fills en edat escolar, és saber si els àpats que realitzen a l’escola son prou equilibrats i saludables. Potser tendim a pensar que si aquests àpats no son lo suficientment equilibrats, la nutrició dels infants se’n pot veure afectada. Però l’educació en alimentació saludable no ha de ser tasca exclusiva de l’escola. De res servirà alimentar-se de forma saludable i equilibrada al menjador escolar si a casa no mengem fruita i verdura o no eduquem als nostres fills a tenir una actitud respectuosa i educada a taula.
Cal saber també, que la darrera llei de seguretat alimentaria exigeix a les empreses de restauració col•lectiva que gestionen el servei d’alimentació dels centres escolars, a incorporar un professional de dietètica i nutrició. A més, els centres escolars tenen la possibilitat d’enviar els seus menús al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que els revisa i valida de forma gratuïta.

Si suméssim tots els àpats que realitza un nen al llarg d’un any, descobrirem que menys del 10% d’aquests tenen lloc a l’escola. Per tant, qui ha de ser el responsable o responsables de l’educació per la salut dels infants?
Si parlem de salut, estils de vida i educació, és lògic pensar que és una tasca multidisciplinar, és a dir, dels equips de salut, de les famílies i dels mestres, que hem de treballar plegats amb l’objectiu que els nens i nenes siguin responsables i autors de la pròpia salut.

La salut del nen i de l’adolescent és un determinant de la salut de la persona al llarg de la seva vida, així com de la generació següent, i és per això que per aconseguir-ho calen iniciatives que promoguin aquest coneixement entre el públic infantil i juvenil, però també és necessari que els adults prediquem amb l’exemple.
No podem esperar que el nostre fill ens expliqui el que li preocupa, que ens mostri els seus sentiments, o que ens abraci, si els seus pares no s’abracen, no es diuen que s’estimen o no parlen obertament. Per tant, si volem fomentar actituds saludables en els nostres fills, primer hem de tenir-les nosaltres.

Adquirir bons hàbits de salut és també fomentar l’activitat física de forma regular i és important que la pràctica esportiva es realitzi també de forma saludable.

Les emocions també juguen un paper important com a determinants de la salut mental de les persones. Saber gestionar-les és un aspecte important per als infants. Proporcionar un bon clima per parlar, mostrar sentiments, escoltar, jugar, riure o plorar, forma part també del creixement emocional de les persones i dels nens en particular. La seguretat que els nostres nens adquiriran com a persones per a desenvolupar-se en un futur passa en una bona part per generar aquests entorns de seguretat tant a l’escola com a la unitat familiar.
De la mateixa manera que els entrenem per jugar a futbol o a bàsquet, i els hem d’entrenar per fer estiraments adequats a l’activitat esportiva que realitzen, la intel•ligència emocional també es pot entrenar.

Per tant, quan estem parlant d’hàbits i de salut ho estem fent des de diferents perspectives: els hàbits higiènics, l’activitat física, les emocions i l’alimentació i nutrició. L’ escola ha d’assentar les bases per a que els nostres fills adquireixin una bona pràctica, i els equips de salut han d’aportar el seu coneixement per a garantir-ne la seva aplicació, però de res servirà si des de la unitat familiar no som capaços d’interioritzar-los i desenvolupar-los en la nostra activitat diària com a exemple per als nostres fills.

Marta Prats
Infermera