L’empresa, agent actiu en la prevenció i gestió del càncer dels treballadors

 

 

Podem prevenir el càncer?

El terme càncer engloba un grup de malalties que es caracteritzen pel desenvolupament de cèl·lules anormals, que es divideixen i creixen sense control en qualsevol part del cos. Són malalties d’origen multifactorial degudes a l’efecte combinat de factors genètics i ambientals.

Però que el càncer tingui una base genètica no vol dir que sigui hereditari ja que les alteracions genètiques poden aparèixer al llarg de la nostra vida per factors ambientals com l’exposició a radiacions o a substàncies químiques o com a conseqüència d’uns hàbits poc saludables. Només al voltant d’un 5% dels tumors són hereditaris, la resta es consideren que tenen el seu origen en múltiples factors.

S’estima que entre 5 i 7 de cada 10 casos de càncer es podrien prevenir amb un adequat estil de vida. En aquest sentit, les recomanacions del Codi Europeu Contra el Càncer (CECC) són:

 1. Realitzar activitat física de forma regular
 2. No fumar
 3. Limitar el consum d’alcohol
 4. Mantenir un pes adequat
 5. Controlar a exposició prolongada al sol i l’exposició a substàncies cancerígenes
 6. Seguir programes de detecció precoç de càncer (mama, còlon i coll d’úter)

L’empresa com agent actiu 

Les malalties i lesions laborals i les malalties cròniques com la diabetis, la patologia cardiovascular o el càncer, suposen un elevat cost per a les empreses en termes d’absentisme, presentisme i incapacitat.

Tant per gestionar la salut / malaltia dels treballadors com per implementar programes de promoció d’hàbits saludables, les estratègies més efectives són aquelles que s’alineen els objectius de salut i benestar laboral amb els de productivitat.

Un treballador passa gran part de la jornada a l’empresa, per la qual cosa aquesta ha de ser un entorn generador de salut. Estratègies de salut pública en matèria de prevenció del càncer, tenen un retorn important per a la societat i ha de ser també un objectiu de salut per a les empreses; tant en la promoció d’hàbits de salut i gestió dels factors de risc, com en l’abordatge i gestió dels casos diagnosticats en els seus treballadors. Donar suport als empleats malalts de càncer, hauria de ser també el compromís de les organitzacions, sobretot d’aquelles que s’identifiquen per ser una organització saludable.

A Espanya no existeix un registre oficial de casos de càncer però si un recompte fet per la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (Redecan), que va realitzar un informe sobre les Estimacions de la Incidència i la Supervivència del Càncer a Espanya i la seva situació a Europa. Aquest registre es va realitzar a partir d’estimacions de la incidència de càncer en diverses ciutats del territori nacional i de dades de mortalitat per càncer de tot Espanya. Segons aquests càlculs, el 2014 es van diagnosticar 145.813 casos nous de càncer en homes i 95.471 en dones. El tumor més freqüent va ser el de còlon i recte seguit pel càncer de pròstata, el de pulmó i el de mama. Per sexes, els càncers més freqüents en els homes van ser, per aquest ordre, el de pròstata, còlon i recte, pulmó i bufeta urinària, i en les dones els més freqüents van ser el de mama, còlon i recte, úter i pulmó.

Reprenent les recomanacions d’hàbits saludables del Codi Europeu Contra el Càncer, i relacionant-les amb l’entorn laboral, es fa evident el paper rellevant que juguen les empreses espanyoles en la prevenció del càncer.

 1. Realitzar activitat física de forma regular: El 42% dels espanyols majors de 18 anys, afirma no realitzar cap tipus d’activitat física i Espanya ocupa el quart lloc en el rànquing dels països amb el major índex de sedentarisme (European Heart Network). A més, tot i que realitzem exercici físic fora del nostre horari laboral, el temps que cada dia passem sense moure’ns en el treball pot tenir conseqüències perjudicials per a la salut. (Annals of Internal Medicine)(1)
 2. No fumar: El tabac és la principal causa de mort prematura a Espanya: de cada 1.000 morts, 150 es poden atribuir al tabac. Segons un estudi realitzat per la Societat de Prevenció Fremap i la farmacèutica Pfizer S’estima que un de cada 3 treballadors espanyols és fumador (dades 2012) el que suposa una despesa aproximada per a les seves empreses d’uns 2.000 euros anuals per cada empleat. El 73% correspon a la pèrdua de productivitat per presentisme, a causa del temps dedicat a fumar durant la jornada laboral. El 27% restant a causa del absentisme ja que segons es desprèn de l’estudi, les baixes laborals dels fumadors s’allarguen de mitjana 4 dies més que les dels no fumadors per complicacions relacionades amb l’hàbit al tabac.(2)
 3. Limitar el consum d’alcohol: El consum d’alcohol està associat amb un risc modestament major de desenvolupar alguns tipus de càncer, especialment els de cap i coll, esòfag, fetge, mama i càncer colorectal. L’estudi EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) finançat per la Unió Europea i coordinat per l’Agència Internacional d’Investigació del Càncer i en el qual participen 5 centres espanyols, confirma les evidències sobre la relació entre l’alcohol i càncer de mama. Segons es desprèn d’aquest estudio3, el risc mitjà que té les dones de ser diagnosticades s’incrementa un 4% per cada augment de consum d’alcohol de 10 g/dia.(3)
 4. Mantenir un pes adequat: L’obesitat està associada amb un major risc a patir càncer d’esòfag, pàncrees, càncer colorectal i càncer de mama entre d’altres. A més, el sobrepès i l’obesitat tenen un impacte directe sobre la productivitat dels treballadors i la despesa sanitària, ja que segons estimacions de l’OCDE, una persona obesa té uns costos de salut 25% més grans que una persona amb pes normal.
 5. Controlar l’exposició prolongada al sol i l’exposició a substàncies cancerígenes: No m’estendré en aquest punt, ja que les empreses que tenen treballadors exposats, s’adopten les mesures de protecció sanitària i mesures preventives reglamentàries. Només destacar que des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals, les cremes de protecció solar són considerades com equips de protecció individual (EPI), per tant deuen ser subministrades per l’empresa als treballadors exposats: treballadors de la construcció i obres públiques, treballadors del camp, jardiners, socorristes … i el seu ús ha de ser obligatori per als treballadors afectats.
 6. Seguir programes de detecció precoç de càncer (mama, colon i coll d’úter) En aquest sentit, les empreses poden ser bones facilitadores d’informació. Des dels serveis de prevenció de riscos laborals, poden fer-se campanyes de sensibilització i donar informació al respecte.

Impacte econòmic

El càncer és la segona causa de mortalitat a Europa, per darrere de les malalties cardiovasculars, i suposa un cost anual de 124.000 milions d’euros. La dada es desprèn d’un estudi presentat al congrés de la Sociedad Europea de Oncología Médica (SEOM) el 2012

El càncer és la segona causa de mortalitat a Europa, per darrere de les malalties cardiovasculars

Sent el càncer la segona causa de mort, la prevenció en l’entorn laboral és necessària ja que no només suposa una càrrega econòmica considerable per als sistemes de salut, sinó també en termes econòmics per les pèrdues de productivitat, per mortalitat prematura i baixes laborals. A més, els treballadors que adopten el rol de cuidadors de familiars amb càncer, poden empitjorar el seu estat de salut per la càrrega que suposa tant a nivell físic com emocional.

1_Sedentary Time and Its Association whith risk for disease Incidence, mortality and hospitalization in adults: A Systematic review and Meta-analysis. Aviroop Biswas, BSc, M; Michael

2_Estudi realitzat el 2012 per la Sociedad de Prevención de Fremap a 760.000 trabajadores.

3_Alcohol intake and breast cancer in the European prospective investigation into cancer and nutrition. Romieu I1, Scoccianti C1, Chajès V1, de Batlle J1 Int J Cancer. 2015 Oct 15;137(8):1921-30. doi: 10.1002/ijc.29469. Epub 2015 Jul 14

Com podem donar suport als treballadors amb càncer?

Quan una persona és diagnosticada de càncer és habitual que rebi consells i recomanacions de la família o de les persones del seu entorn que han passat per una situació similar. A més, també és habitual que davant la magnitud del diagnòstic, es connectin a Internet on es pot trobar tot tipus d’informació i continguts amb consells i recomanacions que no sempre són del tot fiables.

Mantenir una ingesta adequada durant la malaltia contribueix a cobrir les necessitats nutricionals, facilita una major tolerància al tractament, dóna forces per abordar les diferents etapes de la malaltia i contribueix a disminuir les complicacions.

En aquest sentit, és important que els consells i les recomanacions vinguin sempre de persones qualificades; amb els seus coneixements ajuden a gestionar el dia a dia amb la malaltia, resolen dubtes sobre aspectes relacionats amb el tractament o les proves diagnòstiques, contribueixen a aconseguir un òptim estat nutricional i donen estratègies per gestionar efectes secundaris del tractament i acompanyen en cada moment per donar suport segons les necessitats individuals de cada persona.

Marta Prats
Infermera i directora de Nútrim