tirites

Campanyes educatives a la població com a estratègia de les Nacions Unides en la prevenció de les malalties no transmissibles

El  passat 19 de setembre a l’Assamblea General de las Nacions Unides, els dirigents mundials van arribar a un consens sobre una sèrie de mesures per fer front a les malalties  no transmissibles.

 

Aquest conjunt de malalties com la diabetis, les cardiopaties, els accidents cerebrovasculars, las malalties respiratòries cròniques i el càncer, son les responsables de la mort 36 milions de persones cada any, segons es desprèn d’un informe elaborat per l’ONU el 2008.

A l’assemblea es va acordar la necessitat d’establir, a nivell mundial, fites  de vigilància d’aquestes malalties i els seus factors de risc associats com el tabaquisme, els mals hàbits d’alimentació, el sedentarisme i el consum nociu de begudes alcohòliques.

S’ha demanat a la  OMS que elabori, abans del final del 2012, un marc d’actuació a nivell mundial amb els objectius de  disminuir el sofriment, la discapacitat i la mortalitat prematura causades per aquestes malalties.

Els governs integraran polítiques de reducció de les malalties no transmissibles als programes nacionals i processos de planificació de la salut.  Així mateix s’han compromès  a augmentar els esforços per millorar els serveis mèdics i l’accés a medicaments vitals.

Aquestes estratègies inclouran  campanyes educatives per a la població i legislació i polítiques fiscals que regulin la publicitat  dels aliments i les begudes dirigits a la població infantil,  així com la informació del contingut dels aliments processats.