Cancer

Càncer, alimentació i estil de vida

Com a professionals de la salut que treballem amb persones que pateixen càncer, sovint ens pregunten si podem fer alguna cosa per prevenir-lo o si en el fons, tot es redueix a la mala sort o a factors genètics hereditaris.

El terme càncer engloba un grup de malalties que es caracteritzen pel desenvolupament de cèl·lules anormals, que es divideixen i creixen sense control en qualsevol part del cos.
Els càncers són malalties multifactorials degudes a aquest efecte combinat de factors genètics i ambientals.
Però que el càncer tingui una base genètica no significa que sigui hereditari ja que les alteracions genètiques poden aparèixer al llarg de la nostra vida per factors ambientals com l’exposició a radiacions o a substàncies químiques o com a conseqüència d’uns hàbits poc saludables. Només al voltant d’un 5% dels tumors són hereditaris, la resta es consideren que tenen un origen multifactorial.

S’estima que entre 5 i 7 de cada 10 casos de càncer es podrien prevenir amb un adequat estil de vida. Les recomanacions del Codi europeu contra el càncer són:

• Realitzar activitat física de forma regular
• No fumar
• Limitar el consum d’alcohol
• Mantenir un pes adequat
• Controlar l’exposició perllongada al sol i l’exposició a substàncies cancerígenes
• Seguir programes de detecció precoç de càncer (mama, còlon i coll d’úter)

TINC CÀNCER, HAIG DE FER CANVIS EN LA MEVA DIETA?

Quan una persona és diagnosticada de càncer és habitual que rebi consells i recomanacions de la família o de les persones del seu entorn que han passat per una situació similar. A més, també és habitual que davant el diagnòstic es connectin a Internet, on es pot trobar tot tipus d’informació i continguts amb consells i recomanacions que no sempre són del tot fiables.
L’alimentació, pot ser una aliada durant el tractament del càncer. Mantenir una ingesta adequada durant la malaltia contribueix a cobrir les necessitats nutricionals, facilita una major tolerància al tractament, dóna forces per abordar les diferents etapes i contribueix a disminuir les complicacions.
En aquest sentit, és important que els consells i les recomanacions vinguin sempre de persones qualificades; amb els seus coneixements ajuden a aconseguir un òptim estat nutricional i acompanyen a cada moment, realitzant les modificacions necessàries segons les necessitats individuals perquè el fet d’alimentar-se segueixi sent una activitat agradable de la vida.

Marta Prats, Inferemera