Wellness corporatiu a Foment del treball

wellness corporatiuEl passat 31 de maig vam ser convidats a organitzar una jornada sobre #EmpresaSaludable al Fòrum de RRHH de Foment del treball. Quan Francesc Mulero de l’empresa DAMM i Sandra Ramos d’Akzo Nobel en representació de Fòrum de RRHH van estar en Nútrim per parlar sobre quin tipus d’acció volíem fer, ens vam entendre des del primer moment.

En els últims anys, s’han organitzat multitud de sessions, esdeveniments i jornades entorn a l’empresa saludable i les empreses, tot i que van a diferents velocitats i hi ha diferències significatives en el grau de maduresa entre unes i altres, en general, a totes ja existeix una certa voluntat de fomentar els hàbits saludables en els treballadors com a estratègia de millorar la salut i el benestar dels equips.

Per aquest motiu, sabíem que havíem de pensar en una sessió dinàmica i pràctica, amb exemples que reflectissin diferents realitats i escenaris, perquè cada empresa és diferent, no només pel que fa al nombre, perfil, sector, localització o estat de salut dels treballadors, sinó també en la manera de funcionar i en les creences i valors propis de l’organització, i aquests poden ser determinants en l’èxit o fracàs dels programes de promoció de la salut que es posin en marxa.

De la mateixa manera que la medicina és cada vegada més personalitzada, està clar que la promoció de la salut també ha de ser-ho, sigui quin sigui l’entorn en el qual es desenvolupi, i estandarditzar els programes de promoció d’hàbits saludables en les organitzacions, pot no ser bona idea perquè el missatge, la forma, el discurs s’ha d’adaptar sempre a l’interlocutor al qual s’adreça.

Per organitzar la jornada, vàrem convidar  a Sílvia Calvet, responsable de Prevenció de Riscos laborals de l’empresa ASEPEYO amb la qual en els últims anys estem col·laborant en el programa de prevenció de la fatiga mental dels treballadors i la promoció de l’alimentació saludable en el treball, dins del programa d’empresa saludable de l’organització.

En la meva intervenció, vaig exposar els aspectes, que al meu entendre, s’han de tenir en compte un cop es decideix implementar qualsevol acció, programa o campanya sobre hàbits saludables en la nostra organització. Més enllà del model d’empresa saludable, dels beneficis econòmics i de salut que aporta esdevenir un a organització saludable, del model de gestió i del retorn de la inversió (ROI), hi ha aspectes potser no tan fàcilment mesurables que són importants en la planificació.

 

La visió holística de la persona i la #coherencia són aspectes clau a tenir en compte en la promoció de la salut. Si volem uns treballadors amb hàbits saludables, hem d’exercir una gestió saludable dels equips. La motivació, la predisposició, la confiança en un mateix o l’autoestima, entre d’altres, contribueixen a mantenir conductes més saludables i són aspectes que poden fomentar-se i treballar-se en l’àmbit de l’empresa.

Per això cal ser coherents tant en el missatge com en l’actitud i valorar que el moment sigui l’adequat, perquè d’això pot dependre l’èxit o fracàs de les accions que desenvolupem, i els treballadors, podrien no vincular-se.

Si volem uns treballadors amb hàbits saludables, hem d’exercir una gestió saludable dels equips.
Sílvia Calvet ens va oferir una exposició en què va parlar dels programes de promoció d’hàbits saludables implementats a Asepeyo, i l’impacte, tant real com percebut sobre la salut dels treballadors. Va posar èmfasi en la importància dels programes de salut de llarg recorregut ja que en qüestió d’hàbits saludables no hi ha resultats immediats i que la formació, la comunicació i la informació són fonamentals per arribar a tots els treballadors. En acabar, va destacar la percepció positiva dels treballadors com a fet important per a les organitzacions per posar en valor les accions i retenir el talent que es reflecteix en l’empresa amb una major productivitat i millora i manteniment de competitivitat de l’organització i contribueix a posicionar la seva marca empresarial.

La jornada va continuar amb la intervenció de la Gemma Prats, Psicòloga i Formadora de Nútrim, que va parlar de com iniciar i sostenir de manera efectiva un canvi d’hàbits dins de les organitzacions, i per això va explicar les disposicions actitudinals per a aconseguir el canvi. Va destacar que els responsables de RRHH influeixen en el “clima emotiu” de les organitzacions ja que “el que fem i diem com a organització té un impacte sobre el que pensen i senten els treballadors”. La seva intervenció va culminar amb una dinàmica de grup basada en la piràmide del canvi per avaluar com alineem els valors que tenim com a organització amb les conductes, coneixements, capacitats i creences de l’empresa.

foro rrhhEls assistents es van dividir en grups que van escollir un valor relacionat amb la #EmpresaSaludable. Els valors escollits van ser el #benestar el #compromís #equilibri i #aprenentatge. La dinàmica va continuar per identificar aquelles conductes que s’alineen amb aquests valors i avaluar en grup l’existència de creences limitadores que puguin afectar en el procés de canvi.

 

 

 

Aquí podràs veure la resta de vídeos de la jornada.